Reg per goter

[img_reflect_left src=”/wp-content/uploads/2014/02/imatgeProd1.jpg”]Dissenyem la seva instal·lació de reg per goter amb uniformitats de reg del 90%, generant un estalvi energètic, d’aigua i de fertilitzants.

L’aigua s’aplica al sòl des d’una font que es pot considerar puntual, s’infiltra en el terreny i es mou en direcció horitzontal i vertical. En això difereix substancialment del reg tradicional en què predominen les forces de gravetat i per tant el moviment vertical.

No es mulla tot el terra, sinó només una part d’aquest, que varia en funció de les característiques del sòl, el cabal de l’emissor i el temps d’aplicació. En aquesta part humida és on la planta concentrarà les seves arrels i de la qual s’alimentarà.

El manteniment d’un nivell òptim d’humitat en el sòl implica una baixa tensió d’aigua en el mateix. El nivell d’humitat que es manté a terra és proper a la capacitat de camp, la qual cosa és molt difícil d’aconseguir amb altres sistemes de reg, ja que caldria regar diàriament i es produirien entollades i asfíxia radicular.
Requereix un abonat freqüent, ja que com a conseqüència del moviment permanent de l’aigua al bulb, pot produir-se un rentat excessiu de nutrients.

Utilitza petits cabals a baixa pressió.
S’opera amb la freqüència necessària per aconseguir un alt contingut d’humitat en el sòl (reg d’alta freqüència).

Fitxa tècnica goters autocompensants.pdf

logoDibuixDemani’ns pressupost sense compromís.

Obres enllaçades