Reg enterrat

El reg enterrat o també anomenta sub-superficial possibilita un subministrament directe, d’aigua, nutrients i altres productes, a les arrels de les plantes.

IMATGE REG ENTERRAT

Aquesta modalitat de reg és una de les més eficients formes de reg. Redueix de manera considerable l’evaporació, la dispersió ocasionada pel vent, la sobre-aspersió, el vandalisme i sobretot contribueix a l’estalvi d’aigua.

La profunditat i la separació amb que són col · locades les mànegues depenen de les plantes o cultiu a regar. L’aigua pot ser transportada per capil · laritat a través del subsòl en una profunditat entre 150-750mm, donant lloc una capa de sòl humida.

Avantatges del reg per degoteig subsuperficial o enterrat

[list type=”check”]

 • Permet l’estalvi d’aigua, per la disminució de l’evaporació del sòl, escorriment superficial i percolació.
 • Evita el creixement de males herbes, perquè la superfície queda seca.
 • Permet una circulació lliure del material agrícola, sense risc a causar danys en el material del reg.
 • Els laterals del degoteig subsuperficial, no es fan malbé per animals, ocells, com en el degoteig convencional.
 • Disminució de costos per a l’adquisicion anual de cinta de reg.
 • Estavi de mà d’obra: instal · lar i remoure el material del degoteig convencional, necessita fins a 40 hores de treball per ha i per any, sense tenir en compte les reparacions o fuites per mal maneig del sistema de reg.
 • El degoteig enterrat pot suplir reg per aspersió, ja que pot resoldre la cremada del fullatge (salinitat).
 • Baixa la salinitat del sòl (per la profunditat de enterradat de la manguera)
 • Més vida útil del sistema
 • Major rendiment per ha de reg.
 • Més eficiència de la fertilització (fertirrigació directament al cor de l’arrel), ja que estudis han demostrat que alguns cultius obtenen macroelements a capes més profundes durant el cicle vegetatiu de la planta. (Font: Inifap, USDA de E.A)

[/list]

Desavantatges

[list type=”x”]

 • Salinització del sòl, pel mal maneig del sistema. (SOLUCIÓ: un reg de rentat)
 • Succió de petites partícules de MO (neteja de cinta amb àcids)
 • Exigeixen bona filtració del sistema.
 • Sensació d’inseguretat en no veure els tubs de PVC.
 • Requereix d’agricultors capacitats.

[/list]

Noticia reg enterrat diari Segre.pdf
Reg enterrat UNIVERSITAT DE LLEIDA- ETSEA