Automatitzacions

[img_reflect_left src=”/wp-content/uploads/2014/02/automatizacions.jpg”]Automatitzacions del sistema de reg

Automatismes per a l’arrencada i aturada dels motors de gasoil i benzina,

Automatitzacio de la fertirrigació
Controladors electrònics per a l’automatització de la fertilització per temps i volum. Sortides configurables per sectors de reg, fertilitzants, agitadors, injectors, alarmes, etc.
Automatització del reg( degoteig, hidroponia, reg per aspersió …),
Automatitzacio de la neteja de filtres,

Sistemes de control i mesusa

Sondes de temperatura

Existeixen 2 tipus: un amb sortida per tensió, amb el sensor situat en beina d’acer inoxidable i segellat, de molt fàcil instal · lació, i un altre amb sortida 4-20 mA, que incorpora un sensor tipus PT100.

Sensor per a la lectura del contingut d’aigua en sòl

Els sensor per a la lectura del contingut d’aigua en sòl en relació al contingut volumètric m3 aigua / m3 sòl. La lectura es presenta en relació 0 a saturació. Aquesta depèn del tipus de sòl i pot oscil · lar entre el 30% i el 50%.

El sensor ens permet conèixer la capacitat real de retenció hídrica del sòl, de manera que obtenim la influència real dels regs aplicats al cultiu.
Existeixen versions per a un i dos sensors amb sortida 4 – 20 mA, i per a un sensor amb sortida per tensió.

Sensor per a la lectura de velocitat i direcció del vent.

El conjunt disposa d’un anemòmetre, un penell i un transmissor que adapta els sensors a una lectura estàndard de 4-20 mA.

Sensor de humectació amb transmisors

Sensor més transmissor per a la lectura de la humectació en fulla, o per a la detecció de presència de pluja.

Detecta d’una forma elèctrica la humitat en la superfície que, traduïda a una resistència elèctrica, genera una sortida de 4-20 mA.

Sensor d’humitat relativa

Sensor d’humitat relativa ambient de gran sensibilitat i precisió, amb sortida de 4-20 mA. Utilitzable per a gran varietat de recintes i ambients. Apta per ambients amb vapors químics com isopropileno, benzè, toluè, olis, productes de neteja comuns, amoníac de granges, etc.

També hi ha una versió amb sensor de temperatura incorporada.

Per ambients amb humitat molt alta i amb gran possibilitat de condensacions al sensor, s’aconsella utilitzar la versió de sensor d’humitat relativa ventilada.

Sensor de radiació solar

Sensor per a la lectura de la radiació solar amb sortida de 4-20 mA. Perfecta capacitat de captació dels raigs de llum, per la seva forma esfèrica que la permet obtenir lectures molt reals des de la sortida fins a la posta del sol.

Fàcil muntatge en pal mitjançant la grapa de subjecció que es subministra amb la sonda. El sensor està protegit per suportar qualsevol de les condicions climàtiques adverses a què la meteorologia ens sotmet: pluja, vent, humitats altes, etc.

Comptador d’aigua 

Control del cabal instantani dels comptadors de reg, amb programació del cabal previst en cada sector i percentatge de tolerància tant per excés com per defecte. Detecció de manca de polsos o de fuga.

per tal de saber en tot moment les dosis de reg aplicades.

Sistemes per al telecontrol del reg 

Sistemes per al telecontrol en les comunitats de regants, grans finques, parcs i jardins, etc. Pel que fa a telecontrol  hi ha una àmplia gamma de productes tant en via ràdio com monocable o GPRS, per poder atendre les diferents necessitats dels seus usuaris.

Opcionalment, mitjançant el programa AGRÓNIC PC es pot gestionar l’equip a través d’un ordinador personal.
Les possibilitats d’enllaç són via cable (RS232, RS485), per mòdem telefònic (GSM / GPRS) o per ràdio (Radioenllaç).

  • Cable: gestió local o mitja distància.
  • Mòdem: molta distància o fins i tot diferents països. Necessitat de cobertura, cost per consum, engloba els SMS.
  • Ràdio: distàncies d’1 a 20 Km Comparteix amb altres equips el canal de ràdio per agrupar en dispersió de finques o en comunitats.

A traves d’un enllaç amnb el nostre PC es pot tenir informació puntual del programador (historial, incidències, situació de reg, etc.) Poden actuar per modificar paràmetres, programes, rangs, etc., Des de qualsevol lloc mitjançant un PC. La connexió pot ser permanent i conjunta amb altres controladors