Please setup "Top Menu" using Wordpress Dashboard > Appearance > Menus

Our Portfolio

We are experts in Wordpress Theme. Here are our latest works.


Sèquia de Pont de Monatnyana


Millora de la sèquia de Catalunya, separata 1, a Pont de Montanyana  • Preu d’execució per contracta 99.648 €
  • Instal·lació de 1000 m d’una nova conducció de polietilè corrugada, de doble capa de 400 mm de diàmetre
  • Realització d’un sifó amb tub de polietilè de pressió PN6 de diàmetre 400 mm.
  • Realització d’arquetes de registre i de gir.
  • Instal·lació de valvuleria i vàlvules de desguàs.
  • Reforç dels ponts amb estructures metàl·liques.
  • Direcció d’obra G.A.T. Lleida, Fernando Soler ,enginyer Agrònom info@reja.info
  • Promotor, comunitat de Regants de la sèquia Catalunya