Please setup "Top Menu" using Wordpress Dashboard > Appearance > Menus

Our Portfolio

We are experts in Wordpress Theme. Here are our latest works.


REPOSICIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE DELS TORMS 2A FASE


Reposició del servei de clavegueram i agua potable al Nucli dels Torms 2ª Fase.

  • Preu d’execució per contracta 248 m €
  • Reposició de tots els Serveis, aigua, clavegueram, electricitat.
  • Reposició de la rasa amb formigó HF-30
  • Contractista Obres i Enginyeria rural i urb. S.L.