Please setup "Top Menu" using Wordpress Dashboard > Appearance > Menus

Our Portfolio

We are experts in Wordpress Theme. Here are our latest works.


La Ràpita

Ongrub realitza amb èxit la permeabilització d’una bassa a la Ràpita.


Ongrub realitza amb èxit la impermeabilització d’una bassa  d’uns 1.000m cúbics i uns 850m de làmina a la Ràpita.

La bassa s’utilitza per a  l’embassament d’aigua pel consum de granges.

1 dos