Please setup "Top Menu" using Wordpress Dashboard > Appearance > Menus

Our Portfolio

We are experts in Wordpress Theme. Here are our latest works.


CANONADES ASG


Realització de reparacions i manteniments, de canonades de PEAD ( grans diàmetres) d’abastament d’aigua afectades per el Canal d’ASG.

  • Realització de soldadures de polietilè d’abastaments d’aigua potable de diàmetres compresos entre 315 i 500 mm
  • Instal·lació de Vàlvules de seccionament de DN400
  • Instal·lació de ventoses i desguassos, derivats de tubs de DN400.
  • Direcció d’obra U.T.E. Corb